Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende: M.9495 – Fortenova grupa/Poslovni sistemi Mercator) (Text av betydelse för EES) 2020/C 280/08