Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9495 – Fortenova grupa/Poslovni sistemi Mercator) (Besedilo velja za EGP) 2020/C 280/08