Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9495 – Fortenova grupa/Poslovni sistemi Mercator) (Text s významom pre EHP) 2020/C 280/08