Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta: M.9495 – Fortenova grupa / Poslovni sistemi Mercator) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 280/08