Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9495 – Fortenova grupa / Poslovni sistemi Mercator) (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 280/08