Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 568/2012, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2012 , asetuksen (EY) N:o 555/2008 muuttamisesta viinialan tukiohjelmien toimittamisen osalta