Lijst van autorisatiebesluiten van de EER-EVA-staten overeenkomstig artikel 64, lid 8, van Verordening (EG) 1907/2006 (Reach) in de tweede helft van 2019 2020/C 308/05 Subcomité I betreffende het vrije verkeer van goederen Te noteren door het Gemengd Comité van de EER