2001 m. balandžio 4 d. Tarybos sprendimas dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos Protokolo dėl sunkiųjų metalų patvirtinimo Europos Bendrijos vardu