Písomná otázka E-4928/09 Kriton Arsenis (S&D) Komisii. Pokračujúce znečisťovanie Korintského zálivu odpadom z baní