Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 392, 2015