Rättelse till rådets beslut (Gusp) 2019/797 av den 17 maj 2019 om restriktiva åtgärder mot cyberattacker som hotar unionen eller dess medlemsstater (Europeiska unionens officiella tidning L 129 I av den 17 maj 2019)