2016 m. kovo 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/444, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti