Yhdistetyt asiat F-69/07 ja F-60/08: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 29.9.2009 — O v. komissio (Henkilöstö — Sopimussuhteiset toimihenkilöt — Muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 88 artikla — Työpaikan pysyvyys — Muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 100 artikla — Lääketieteellinen varauma — EY 39 artikla — Työntekijöiden vapaa liikkuvuus)