EMP ühiskomitee otsus nr 52/2018, 23. märts 2018, millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2020/69]