Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 52/2018 af 23. marts 2018 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2020/69]