Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. januarja 2018 o predlogu uredbe Sveta o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o mednarodni ugrabitvi otrok (prenovitev) (COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS))