Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 ianuarie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare) (COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS))