Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' Jannar 2018 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri u dwar sekwestru internazzjonali ta' minuri (riformulazzjoni) (COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS))