Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. tammikuuta 2018 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS))