Kommissionenes forordning (EØF) nr. 3959/86 af 23. december 1986 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren