Απόφαση τής Επιτροπής περί τής συστάσεως Συμβουλευτικής Αμπελοοινικής Επιτροπής