Generalna Komisja Rybołówstwa Morza Śródziemnego ***I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) (COM(2009)0477 – C7-0204/2009 – 2009/0129(COD))