Întrebare scrisă E-5005/10 Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) adresată Comisiei. Centrala electrică pe bază de biomasă de la Errigoiti (Biscaya)