Kommissionens förordning (EG) nr 688/2007 av den 19 juni 2007 om ändring av förordning (EG) nr 2771/1999 när det gäller inlagring av interventionssmör som utbjuds till försäljning