Uredba Komisije (ES) št. 688/2007 z dne 19. junija 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2771/1999 glede uskladiščenja intervencijskega masla za prodajo