Nariadenie Komisie (ES) č. 688/2007 z  19. júna 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2771/1999, pokiaľ ide o skladovanie intervenčného masla určeného na predaj