Komisijas Regula (EK) Nr. 688/2007 ( 2007. gada 19. jūnijs ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2771/1999 attiecībā uz pārdošanā laista sviesta nodošanu intervences glabāšanai