2007 m. birželio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 688/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2771/1999 dėl parduodamo intervencinio sviesto atvežimo saugoti