Komisjoni määrus (EÜ) nr 688/2007, 19. juuni 2007 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2771/1999 seoses müügile pandava sekkumisvõi lattu saabumisega