Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Statligt stöd till företag: är det ändamålsenligt och effektivt? (yttrande på eget initiativ)