Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Ефикасна и ефективна ли е държавната помощ за предприятията?“ (становище по собствена инициатива)