Vec C-687/19: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 7. mája 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Mons – Belgicko) – Ryanair Ltd/PJ