Asia C-687/19: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 7.5.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour d'appel de Mons – Belgia) – Ryanair Ltd v. PJ