Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10154 – BME/Saint-Gobain Distribution the Netherlands) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2021/C 234/09