ELi terrorismivastase võitluse poliitika Euroopa Parlamendi 14. detsembri 2011 . aasta resolutsioon ELi terrorismivastase võitluse poliitika peamiste saavutuste ja edasiste ülesannete kohta (2010/2311(INI))