Cauza T-752/20: Acțiune introdusă la 21 decembrie 2020 – IMG/Comisia