Kawża C-401/17 P: Appell ippreżentat fit-30 ta’ Ġunju 2017 minn Double “W” Enterprises Ltd mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fil-15 ta’ Mejju 2017 fil-Kawża T-899/16, Double “W” Enterprises Ltd vs ir-Renju ta’ Spanja