Liidetud kohtuasjad C-10/16–C-12/16: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 26. oktoobri 2016. aasta määrus (Commissione tributaria provinciale di Genova eelotsusetaotlused – Itaalia) – Ignazio Messina & C. SpA versus Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di porto di Genova (C-10/16), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Genova (C-11/16), Autorità portuale di Genova (C-12/16) (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 94 — Eelotsusetaotluse esitamise otsus — Piisavate täpsustuste puudumine faktilise ja õigusliku raamistiku kohta — Täpsustuste puudumine põhjuste kohta, mis selgitavad, miks eelotsuse küsimustele vastamine on põhikohtuasjas lahendi tegemiseks vajalik — Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 — Ilmselge vastuvõetamatus)