Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7812 — Swiss RE Life Capital/Guardian Holdings Europe) (Текст от значение за ЕИП)