Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1959, annettu 10 päivänä joulukuuta 2018, neuvoston direktiivistä 2000/29/EY poikkeamisesta siltä osin kuin on kyse toimenpiteistä, joilla estetään haitallisen organismin Agrilus planipennis (Fairmaire) kulkeutuminen unioniin Kanadasta ja Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan puutavaran välityksellä ja leviäminen unionissa (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 8235)