2018 m. rugpjūčio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1200, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo („Brioche vendéenne“ (SGN)) specifikacijos pakeitimas