Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1200, 22. august 2018, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [„Brioche vendéenne“ (KGT)]