Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/954 tal-4 ta' Lulju 2018 li tistabbilixxi ċertu miżuri protettivi kontra t-tixrid tal-pesta tal-annimali ruminanti żgħar fil-Bulgarija (notifikata bid-dokument C(2018) 4374) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)