Decyzja o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego wskutek wycofania zgłoszenia przez państwo EFTA – Umowa o sprzedaż energii elektrycznej zawarta przez przedsiębiorstwo PCC w 2014 r. i umowa o przesyłanie energii z 2014 r.