/* */

Clasen v. Parlament TITJUR Stanovisko generálního advokáta - Cruz Vilaça - 9 února 1988. # Lise Clasen proti Evropskému parlamentu. # Úředník. # Věc 268/86.