Lieta F-12/11: Prasība, kas celta 2011. gada 13. februārī — Hecq /Komisija