Decizia de Punere în Aplicare (UE) 2020/153 a Comisiei din 3 februarie 2020 prin care i se interzice Lituaniei să repete acordarea de autorizații în temeiul articolului 53 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 pentru produsele de protecție a plantelor care conțin substanța activă tiametoxam pentru utilizare pe rapița de primăvară împotriva Phyllotreta spp. și/sau Psilliodes spp. [notificată cu numărul C(2020) 464] (Numai textul în limba lituaniană este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)