Komisijas Īstenošanas Lēmums (ES) 2020/153 (2020. gada 3. februāris), ar ko atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1107/2009 53. panta 1. punktam Lietuvai aizliedz atkārtoti piešķirt atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur darbīgo vielu tiametoksāmu, lietošanai attiecībā uz vasaras rapsi pret Phyllotreta spp. un/vai Psylliodes spp. (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 464) (Autentisks ir tikai teksts lietuviešu valodā) (Dokuments attiecas uz EEZ)