Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/153, annettu 3 päivänä helmikuuta 2020, Liettualle osoitettavasta kiellosta toistaa lupien myöntäminen asetuksen (EY) N:o 1107/2009 53 artiklan 1 kohdan nojalla tehoainetta tiametoksaami sisältäville kasvinsuojeluaineille käytettäväksi Brassica napus -kasvin pinnalla tuholaisten Phyllotreta spp. tai Psylliodes spp. torjuntaan (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 464) (Ainoastaan liettuankielinen teksti on todistusvoimainen) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)