Kommissionens forordning (EØF) nr. 966/77 af 4. maj 1977 om fjerde ændring af forordning (EØF) nr. 2805/73 for så vidt angår maksimumsindholdet af svovldioxyd i visse hvide kvalitetsvine